Barbamama Kinderopvang

Login

Barbamama heeft maximaal 5 dagopvangplekjes per dag beschikbaar voor kinderen van 0-4 jaar Inclusief eigen kinderen tot 4 jaar.
Per dag mogen er maximaal 4 kindjes van 0 tot 1 jaar aanwezig zijn, waarvan er maximaal 2 kindjes van 0 jaar aanwezig mogen zijn, ook weer inclusief eigen kinderen.

Kennismaking

Wilt u kennis komen maken en de sfeer bij Barbamama wilt proeven, dan bent u van harte welkom! Ik neem graag de tijd om u te laten zien in welke omgeving uw kindje zal verblijven en om vragen te beantwoorden. Neemt u gerust contact met mij op om een afspraak te maken.

Aanmelding

U kunt uw kind bij Barbamama aanmelden zodra u in verwachting bent. Hij/zij is welkom vanaf 6 weken oud, tot en met de dag van de 4e verjaardag.
Als uw kind geplaatst kan worden ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de reservering en een overeenkomst van opdracht. Mocht er geen plaats zijn, dan kan uw kind eventueel op de wachtlijst worden geplaatst. U hoort dus direct wat ik u te bieden hebben.
Zodra de plaatsing definitief is, streef ik ernaar 1 maand voor de plaatsingsdatum contact met u op te nemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Een plekje reserveren

Bij Barbamama kunt u vooraf een plaatsje reserveren. Voor het reserveren van een plekje bij Barbamama Kinderopvang wordt een borgsom gevraagd . De reservering is van kracht zodra de betaling van de borg is ontvangen door Barbamama Kinderopvang.

Voorrangsregeling

Indien er een wachtlijst is, hanteert Barbamama de volgende voorrangscriteria:

  • Kinderen die al een plek hebben bij Barbamama en op de wachtlijst staan voor een extra of andere dag, krijgen voorrang
  • Een broertje of zusje van een reeds geplaatst kind krijgt als eerste voorrang.
  • Leeftijd van een kindje i.v.m. groepssamenstelling.
  • Als bovenstaande niet van toepassing is, wordt gekeken naar de datum van inschrijving, waarbij degene die het langst ingeschreven staat de plek aangeboden krijgt. 
  • Het kan gebeuren dat er geen plekjes vrij zijn, in dat geval verwijs ik u graag door naar een van mijn collega`s, meer informatie kunt u vinden op de website van Gastouderbureau Barbamama, www.gastouderbureau-barbamama.nl.

Intakegesprek

Het eerste gesprek dat Barbamama, na de kennismaking met de ouders heeft, is het intakegesprek/koppelingsgesprek. Zodra de plaatsing van uw kind definitief is, wordt door Barbamama of het gastouderbureau contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor dit gesprek. De Wet Kinderopvang verplicht gastouderbureaus deze intake- koppelingsgesprekken met de ouders te voeren. Barbamama is bij deze gesprekken altijd aanwezig.
Tijdens dit intakegesprek wordt onderling informatie uitgewisseld en nadere afspraken gemaakt aangaande verzorging en begeleiding van uw kind. Eveneens wordt tijdens het gesprek het formulier plaatsingsgegevens ingevuld en plannen we de wenafspraken in.

Wennen

Wanneer uw kindje nieuw bij Barbamama Kinderopvang komt, kan het wenselijk zijn om uw kindje voor de eerste opvangdag, te laten wennen.
Meestal komt een kindje 2 x 2 uurtjes wennen. Een keer in de ochtend en een keer in de middag. Deze uren worden niet in rekening gebracht.
De wenmomenten worden samen afgesproken tijdens het intakegesprek. Met wennen kan het ook gebeuren dat het misschien niet zo goed kan gaan als we graag zien. Daarom raad ik altijd aan om wel de mogelijkheid te hebben uw kindje te komen ophalen mocht dat nodig zijn. Zo blijft het niet een onnodig lange vervelende ervaring.
Wilt u meer momenten om te wennen, dan kan dat in samenspraak en als de planning en het kindaantal dat toelaat geregeld worden.

Kinderopvang.barbamama.net | webshop.barbamama.net | coaching.barbamama.net

  © 2013 Barbamama