Barbamama Kinderopvang

Login

Pedagogiek

Voor ouders is het belangrijk te weten of de visie van Barbamama Kinderopvang aansluit bij hun eigen opvoeding. Opvoeden in een thuissituatie is iets heel anders dan opvoeden van kinderen in een groepje. Barbamama vindt het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van het beleid van Barbamama en dat zij zich hierin kunnen vinden. Daarom geef ik graag een helder beeld van hoe ik binnen Barbamama omga met de kinderen. Als uitgangspunt volgt Barbamama het pedagogische beleidsplan van het gastouderbureau waarbij zij is aangesloten.

Pedagogisch werkplan

In de praktijk wordt het pedagogisch beleidsplan vertaald naar een pedagogisch werkplan.
Belangrijke uitgangspunten van het pedagogisch werkplan zijn:

  • Stimuleren van zelfstandigheid
  • Ontwikkelen van een positief zelfbeeld bij kinderen
  • Consequent en toch flexibel opvoeden
  • Bevorderen van ‘lerende’ vaardigheden (taalontwikkeling, motoriek)
  • Kinderen leren om te gaan met emoties
  • Veel ruimte geven aan creativiteit
  • Altijd uitgaan van de eigen mogelijkheden en inbreng van kinderen
  • Veel aandacht besteden aan sociale vaardigheden
  • Overbrengen van normen en waarden

 

Samen spelen, leren en ervaren, groeien en ontwikkelen vanuit een veilige basis. Voorop staat, dat de kinderen zich bij Barbamama thuis voelen.
Daarom gaan we in de eerste plaats uit van hun behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Een vertrouwde huiselijke omgeving is dan ook de drijfveer geweest voor de indeling en de inrichting. Ik wil een sfeer bieden waarin kinderen zoveel mogelijk warmte, geborgenheid en veiligheid ervaren. Barbamama zal voor uw kind als een tweede thuis voelen.
Barbamama vindt het belangrijk, dat de kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en de kans krijgen om zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen zich van nature op hun eigen manier, op basis van aanleg, talent en karakter.

Ieder kind wordt op zijn/haar eigen niveau aangesproken en gestimuleerd. Activiteiten en spelmaterialen worden aangepast aan de leeftijd, ontwikkeling en behoefte van het kind.
Barbamama staat achter een persoonlijke benadering van ouder en kind. Het is belangrijk dat u, als ouder, uw kind met een goed gevoel bij Barbamama kunt "achterlaten".Een goed contact met elkaar is erg belangrijk. Het is voor mij van belang om samen met u een goede relatie op te bouwen, waarbij geborgenheid voor het kind en vertrouwen van u als ouder voorop staan.
Bij Barbamama wordt bewust omgegaan met het overbrengen van normen en waarden. Dit gebeurt door de omgang met de kinderen, maar ook door de kinderen onderling. Immers, goed voorbeeld doet goed volgen. Samen spelen leert kinderen veel over de ander, maar ook over zichzelf. De kinderen leren om rekening met elkaar te houden en ik help ze om aan andere kinderen hun eigen wensen duidelijk te maken.

Spelen

Het spel vormt een belangrijke basis voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en fases waarin het kind zich bevindt. De kinderen krijgen bij Barbamama de mogelijkheid om hun eigen spel te spelen en hun creativiteit te ontplooien.

In ons dagritme is regelmatig tijd voor gerichte en vrije activiteiten zoals: spelletjes, beweging, buiten spelen, muziek maken en zingen, verkleden, een hut bouwen, vertellen, voorlezen, iets lekkers bakken, kleien, schilderen, tekenen, plakken. Het plezier en het ontdekken van het materiaal is hierbij belangrijker dan het resultaat.
Het speelgoed van Barbamama is afgestemd op iedere leeftijd en elke ontwikkelingsfase, hierdoor biedt dit voor ieder kind genoeg uitdaging en plezier.
Tv kijken doen we bij Barbamama in zeer beperkte mate; op een rustig moment, in samenhang met een thema of bij slecht weer. De kinderen moeten geen televisie kijken. De kinderen worden bij elkaar in een kring of op de bank gezet zodat de activiteit sociaal blijft. De kinderen naar leeftijdspassende programma`s, bijvoorbeeld naar; Teletubbies, Sesamstraat of Bob de Bouwer.
Spelen is leren én vies worden! We knoeien, knutselen en spelen buiten. Kinderen mogen bij Barbamama Kinderopvang ontdekken!

Speel -en spel materialen

Bij Barbamama is voldoende ruimte voor speel- en spel, en leer- en ontwikkelingsspeelgoed onder andere;
Poppen- keukenhoek, bouw –autohoek, babyhoek met speelhuisje voor de peuters, puzzels, boekjes, spelletjes, kralen, blokken, garage, keukentje, poppen, verkleedkleren, muziekinstrumentjes, buitenspeelgoed; zoals fietsjes, zandbak,, speelhuisje, knutsel en tekenmateriaal. Ik wissel regelmatig het speelgoed om, zodat de kinderen steeds weer een nieuwe uitdaging hebben.

Themagericht werken

Thema gericht werken is leuk en leerzaam voor de kinderen. Spelenderwijs wordt er maandelijks, soms wat korter of langer, met de kinderen met thema`s gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn ; ‘’ dit ben ik’’, ‘’vormen en kleuren’’, ‘’familie’’. Ook worden de feestdagen,seizoenen en verjaardagen van de kinderen niet vergeten. We knutselen, lezen boekjes en doen allerlei activiteiten binnen – en buitenshuis. Ook maken we rondom elk thema een thematafel, de speelruimte wordt versierd en aan het einde van elk thema, worden de werkjes mee naar huis gegeven.
Het is een bewuste keuze om niet met een vooraf vastgesteld programma te werken. Ik kies, aan de hand van de behoefte en ontwikkelingsfase van de kinderen, de thema`s en het tijdsbestek waarin we een onderwerp behandelen. Zijn de meeste kinderen bijvoorbeeld in de fase dat ze zelf leren aan het uitkleden, dan zal ik de keuze maken om het thema aankleden erbij te pakken. Voor elke thema heb ik een doos gemaakt met verschillend ontwikkeling, spel- en speelmateriaal.

Buitenspelen

Buiten spelen of buiten zijn, vormt een belangrijk onderdeel van een dag bij Barbamama
Elke dag gaan we (onder toezicht) naar buiten. Bij goed weer, maar ook bij wat minder goed weer. Soms zal dit in eigen voortuin, terras of het veld voor de deur zijn, waar we lekker in de zandbak spelen, stoepkrijten, met de bal spelen of met de loopauto/loopkar rijden en fietsen.. Vaak gaan wij ook gezellig op stap. Wij gaan graag naar de speeltuin, de kinderboerderij, wandelen, picknicken of boodschappen doen met onze bakfiets.

Kinderopvang.barbamama.net | webshop.barbamama.net | coaching.barbamama.net

  © 2013 Barbamama