Barbamama Kinderopvang

Login

Een veilige en verantwoorde zorg en een goede gang van zaken bij Barbamama vraagt om een goede hygiënische en veilige omgeving.

Barbamama streeft er naar de inrichting van de opvanglocatie huiselijk en functioneel te laten zijn voor de groepsopvang. Het is daarbij belangrijk dat de ruimtes waarin kinderen verblijven en het materiaal dat ze gebruiken zowel binnen als buiten veilig is.
Barbamama volgt de richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Gezondheidsrisico’s in een kindercentrum of peuterspeelzaal (0-4 jarigen)

Veiligheid

Risico-inventaristie

In de kinderopvang hebben mensen, groot en klein, te maken met zichtbare én onzichtbare risico’s. Om deze risico’s in kaart te brengen is het noodzakelijk en verplicht om jaarlijks een veiligheid- en gezondheidsrisico -inventarisatie te doen. Er wordt gebruik gemaakt van een landelijk systeem om risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid zo klein mogelijk te maken.
Het gastouderbureau houdt toezicht op de veiligheid van de opvanglocatie. Barbamama en de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit. Deze risico-inventarisatie heeft betrekking op de locatie waar de opvang plaatsvindt en gaat uit van het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd..

 • Het hele huis is voorzien van veiligheidstoepassingen als traphekjes, stopcontactbeveiliging, keukenkastbeveiliging, deursluiters en rookmelders.
 • Geen losse snoeren of draden
 • Radiatoren zijn afgeschermd
 • De voordeur, traphekjes en tuinhek altijd op slot. Ik wil u vragen om deuren en hekken altijd achter u te sluiten.
 • Branddeken en brandblusser.
 • Aanwezigheid van een vluchtplan.
 • Intercomsysteem

Hygiëne-maatregelen

 • Schoenen blijven bij ons zo veel mogelijk beneden in de gang staan. Ouders en broertjes of zusjes wil ik vragen gelieve bij het brengen en halen hun schoenen uit te trekken of de schoenovertrekken om te doen. De schoenovertrekken kunt u in het groene mandje beneden in de hal vinden
 • Alle ruimtes worden dagelijks meerdere keren geventileerd, het zij via een raam, de mechanische ventilatie, een ventilatierooster of een combinatie hiervan.
 • Het huis wordt schoongemaakt volgens een schoonmaakschema. Op vrijdagochtend komt de huishoudelijke hulp de badkamer, wc`s, verschoonruimte nog eens extra grondig poetsen.
 • Na ieder toiletgebruik wordt deze schoongemaakt. Dit geldt ook als een kind op het potje is geweest.
 • Na het verschonen en voor het bereiden van maaltijden worden de handen gewassen.
 • Kinderen worden op jonge leeftijd al aangeleerd om hun handen te wassen na het buiten spelen, na toiletbezoek en voor het eten.
 • Ieder kind slaapt in een eigen schoon bed, met schoon beddengoed. Beddengoed en slaapzakken worden wekelijks gewassen en indien nodig meer.
 • Slabbetjes, spuugdoekjes en washandjes worden 1 keer gebruikt.
 • Stoelen en tafels worden na iedere eet/knutsel moment worden schoon gemaakt.
 • Eten en drinken doen we aan de tafel .
 • Roken in en om de woning is niet toegestaan
 • Meegenomen (huis)dieren blijven buiten.

Ziekte van het kind.

Een ziek kind kan niet worden opgevangen bij Barbamama Kinderopvang.
Mocht uw kind tijdens het bezoek aan Barbamama hoge koorts krijgen of een ander ziektebeeld vertonen, dan bellen wij u om te overleggen. Uw kind dient opgehaald te worden, wanneer dit naar het oordeel van Barbamama nodig is, doch zeker als uw kindje;

 • een temperatuur van 38,5 °C of hoger heeft
 • herhaaldelijk moet braken en/of diarree heeft
 • huiduitslag heeft met open wondjes, vlekjes of blaasjes waar vocht uit kan komen.
 • wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of de veiligheid van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden.
 • niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang
 • de richtlijnen en adviezen van de GGD inzake gezondheidsrisico`s in een kindercentrum of peuterspeelzaal, dit voorschrijven.

Ziekte gastouder.

Wanneer er binnen mijn gezin of bij Barbamama een ziekte heerst zal ik u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. U kunt dan zelf bepalen of u wel of niet uw kind(eren) komt brengen.

Medicijnen

Het kan zijn dat uw kind tijdens de opvang zelfmedicatie of voorgeschreven medicijnen nodig heeft. Hiervoor dient u een zelfmedicatie/medicijnverklaring in te vullen en te ondertekenen.
Barbamama behoudt zich het recht voor om het toedienen van medicijnen te weigeren. In geval van twijfel zal ik contact opnemen met de huisarts van uw kind

Ongevallenregistratie/EHBO

Het is onvermijdelijk dat kinderen zich soms bezeren. Barbamama is verplicht de ongevallen als gevolg waarvan een arts geraadpleegd moest worden te registeren. De ongevallenregistratie moet inzichtelijk zijn voor de GGD-inspecteur.
Bij Barbamama is de ongevallenregistratie en EHBO doos aanwezig op de opvanglocatie. Barbamama is in het bezit van een geldig EHBO certificaat welke gericht is op kinderen.

Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling
Veilig Thuis

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld.
In opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang heeft JSO de branchegerichte meldcode voor de kinderopvang ontwikkeld. Deze meldcode is speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche. Aan deze meldcode zijn twee extra stappenplannen toegevoegd:

Een stappenplan hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht;
Een stappenplan hoe te handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.
Bij Barbamama is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aanwezig dat het gastouderbureau heeft opgesteld. Barbamama kent de inhoud van deze meldcode en handelt er aantoonbaar naar.

Kinderopvang.barbamama.net | webshop.barbamama.net | coaching.barbamama.net

  © 2013 Barbamama