Pedagogische Beleid
De Wet Kinderopvang stelt als eis dat de gastouder werkt volgens het Pedagogisch Beleidsplan van het gastouderbureau. Het Pedagogisch Beleid is een visie van het gastouderbureau welke in ieder geval gebaseerd is op 4 pedagogische basisdoelen en handvatten biedt aan het werk van de gastouder.

Het Pedagogisch Beleid van het gastouderbureau en het Pedagogisch Werkplan van Thuis bij Barbamama, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Met invloeden uit de verschillende opvoedstromingen zoals Montessori, Pikler en Steiner, laat ik mij inspireren en geef ik Thuis bij Barbamama, vorm.

Bij Thuis bij Barbamama zal de nadruk liggen op het samen spelen en van(en met) elkaar leren in een warme, uitdagende huiselijke omgeving waar je met je hoofd, hart en handen je kan en mag zijn wie bent, namelijk, uniek!