Thuis bij Barbamama, Gastouderopvang Moordrecht, staat achter een persoonlijke benadering van ouder en kind. Het is belangrijk dat je als ouder, je kind met een goed gevoel bij Thuis bij Barbamama kunt “achterlaten”.

Een goed contact met elkaar, vind ik dan ook erg belangrijk. Het is voor mij van belang om samen met jou een goede relatie op te bouwen, waarbij betrokkenheid bij je kind en vertrouwen van jou als ouder voorop staan.

Betrokken

Opvang bij een gastouder is kleinschalig waardoor al snel een hechte persoonlijke band ontstaat. Een gastouder zorgt voor minder kinderen tegelijkertijd dan een pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf. Een gastouder heeft meer tijd om persoonlijke aandacht aan je kind te schenken. Dit komt de ontwikkeling van je kind ten goede!

Samen met ouders

Niet alleen het kind maar ook de ouders zijn zeer belangrijk bij Thuis bij Barbamama. Omdat ik samen met ouders een rol vervul in de opvoeding streef ik naar een goede afstemming tussen je kind, thuis en de opvang. Ik actief aan het opbouwen van een goede relatie met ouders en vind ik het belangrijk dat ouders zich vanaf het begin welkom voelen bij mij.

In het contact met ouders ben ik open. Ik vraag actief naar de wensen en verwachtingen van ouders. Ik ben respectvol en geïnteresseerd in de dingen die ouders belangrijk vinden in de opvoeding van hun kind en probeer hier zoveel mogelijk rekening mee te houden op individuele basis, als in het belang van de groep.