Pedagogiek

 

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau
De Wet Kinderopvang stelt als eis dat de gastouder werkt volgens het Pedagogisch Beleidsplan van het gastouderbureau. Het Pedagogisch Beleid is een visie van het gastouderbureau welke in ieder geval gebaseerd is op 4 pedagogische basisdoelen en handvatten biedt aan het werk van de gastouder.

Het Pedagogisch Beleid van het gastouderbureau en het Pedagogisch Werkplan van Thuis bij Barbamama, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aangezien iedere opvangsituatie anders is, biedt het Pedagogisch Werkplan de mogelijkheid om het Pedagogisch Beleid van het gastouderbureau te vertalen naar een eigen pedagogisch handelen.

Missie Thuis bij Barbamama
Met Thuis bij Barbamama wil ik hoogwaardige, kleinschalige kinderopvang aanbieden waarbij pedagogiek door mij wordt gezien als de kunst van het herkennen wat kinderen aan behoeftes en talenten met zich meebrengen en daarbij de voorwaarden weten te scheppen om een klimaat te creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien en gezien worden.

 

Visie Thuis bij Barbamama

Ieder kind op zijn of haar eigen wijze en ieder kind op zijn of haar eigen tempo. Of dat nu sneller is, of rustiger aan. Met respect voor de eigenheid van het kind, het pure dat ze allemaal in zich hebben. Tijd voor de creativiteit die ieder kind van binnen heeft. Aandacht voor de van nature aanwezige drang in kinderen om de wereld te ontdekken en te leren van, en met alles om zich heen. Met daarbij ook oog voor gezonde voeding en een natuurlijke duurzame inrichting en speelgoed.

Met invloeden uit de verschillende opvoedstromingen zoals Montessori, Pikler en Steiner, laat ik mij inspireren en geef ik Thuis bij Barbamama, vorm.

Bij Thuis bij Barbamama zal de nadruk liggen op het samen spelen en van(en met) elkaar leren in een warme, uitdagende huiselijke omgeving waar je met je hoofd, hart en handen je kan en mag zijn wie bent, namelijk, uniek!

Kernwaarden Thuis bij Barbamama