Persoonlijk & Betrokken

 

Thuis bij Barbamama, Gastouderopvang Moordrecht, staat achter een persoonlijke benadering van ouder en kind. Het is belangrijk dat je als ouder, je kind met een goed gevoel bij Thuis bij Barbamama kunt “achterlaten”. Een goed contact met elkaar, vind ik dan ook erg belangrijk. Het is voor mij van belang om samen met jou een goede relatie op te bouwen, waarbij betrokkenheid bij je kind en vertrouwen van jou als ouder voorop staan.

Betrokken

Opvang bij een gastouder is kleinschalig waardoor al snel een hechte persoonlijke band ontstaat. Een gastouder zorgt voor minder kinderen tegelijkertijd dan een pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf. Een gastouder heeft meer tijd om persoonlijke aandacht aan je kind te schenken. Dit komt de ontwikkeling van je kind ten goede! Elk kind is immers anders en vraagt om een andere manier van benadering en aanpak. Die tijd is er bij een gastouder voldoende!

Bewuste bezetting

Thuis bij Barbamama heeft per dag 6 kindplaatsen beschikbaar. Bij Thuis bij Barbamama wordt heel bewust gekozen om de maximale bezetting te verlagen /aan te passen naar gelang de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

Door hiervoor te kiezen kan er voldoende tijd en aandacht aan alle kinderen worden gegeven. Er is ruimte om elkaar echt te zien en om samen te beleven en te ervaren. Met een bewust kleinere bezetting krijgt ieder kind de ruimte om te groeien op zijn eigen unieke wijze.

Onderstaand schema geeft een indruk weer, per keer/aanmelding kijk ik naar de samenstelling van de groep, het groeps en individuele belang van het kind/de kinderen. Het kan dan ook voorkomen dat de maximale aantallen naar beneden bijgesteld worden. 


Leeftijd kinderen /groepsopbouw Maximaal aantal kinderen tegelijk
0-1 jaar 2
0-2 jaar 3 kinderen waarvan maximaal 1 kind tot 1 jaar
0-4 jaar 3 a 4 kinderen, waarvan maximaal 1 kind tot 1 jaar
1-4 jaar 3 a 4 kinderen
2-4 jaar 4 kinderen
4 jaar en ouder Na schooltijd + maximaal 2 kinderen*

Samen met Ouders

een optimale ontwikkeling voor het kind mogelijk maken!

 

Niet alleen het kind maar ook de ouders zijn zeer belangrijk bij Thuis bij Barbamama. Omdat
ik samen met ouders een rol vervul in de opvoeding streef ik naar een goede afstemming
tussen je kind, thuis en de opvang.

Daarom werk ik actief aan het opbouwen van een goede relatie met ouders en vind ik het
belangrijk dat ouders zich vanaf het begin welkom voelen bij mij. In het contact met ouders ben ik
open. Ik vraag actief naar de wensen en verwachtingen van ouders.Ik ben respectvol en geïnteresseerd in de dingen die ouders belangrijk vinden in de opvoeding van hun kind en probeer hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.