DOE MEE!

Samen met ouders 

Het is belangrijk dat je als ouder, je kind met een goed gevoel bij Thuis bij Barbamama kunt “achterlaten”.. Omdat ik samen met ouders een rol vervul in de opvoeding streef ik naar een goede afstemming tussen je kind, thuis en de opvang en een actieve interactie.  Een goed wederzijds contact met elkaar, vind ik dan ook erg belangrijk. Het is voor mij van belang om samen met jou een goede relatie op te bouwen, waarbij betrokkenheid bij je kind en vertrouwen van jou als ouder voorop staan. 

Betrokkenheid

In het contact met ouders ben ik open en vraag ik actief naar de wensen en verwachtingen. Met de punten die ouders belangrijk vinden in de opvoeding van hun kind, probeer ik zoveel als mogelijk, maar binnen de visie van Thuis bij Barbamama, rekening mee te houden. Zowel op individuele basis, maar ook zeker in het belang van de groep en de andere kinderen. 

Ouderlijke betrokkenheid speelt een grote rol bij de ontwikkeling van je kind. Ik stimuleer de betrokkenheid door je op de hoogte te houden. Ik vraag actief om ouderparticipatie, verder stuur ik nieuwsbrieven, berichten, foto's en/of video's en is er ruimte voor oudergesprekken.