• Kleinschalige Kinderopvang van 1 tot 4 jaar!
  • Kom jij ook met ons spelen?

Gastouderopvangdiensten


Ervaren als (ex)houder van mijn gastouderopvang en gastouderbureau, ben ik als Wet Kinderopvang gekwalificeerd consulente, inzetbaar voor de bemiddeling en begeleiding van uw vraag en gastouders.

In de wet zijn geen kwalificatie-eisen voor bemiddelingsmedewerkers opgenomen, maar in de CAO Kinderopvang wél. Met mijn pedagogische kwaliteiten en aantoonbare pedagogische scholing ben ik inzetbaar voor uw gastouderbureau.

In opdracht bezoek ik ouders en gastouders voor een kennismaking, intake en koppelingsgesprek.
Ondertussen bewaak ik de kwaliteit van de geleverde opvang o.a door het afnemen van de Risico Inventarisatie en het voeren van evaluatiegesprekken met ouders en gastouders. Bij verschillen van inzicht heb ik een bemiddelende rol en denk ik mee in oplossingen.

Tevens ben ik inzetbaar om mee te werken aan beleidsmatige, scholingszaken en andere managementtaken van uw gastouderbureau.

Zowel als houder en als gebruiker heb ik ruime ervaring met kinderopvangsoftware, waarmee ik naar de wens de administratieve verwerking, ook op mij kan nemen.