Kinderopvangdiensten

Ruim 23 jaar werkervaring in diverse functies neem ik met mij mee naar je kinderopvangorganisatie,
CAO -Wet kinderopvang & IKK gekwalificeerd, ben ik binnen je kinderopvangorganisatie onder andere (flexibel) inzetbaar voor de functies:

  • Pedagogisch (VVE) Coach/Beleidsmedewerker
  • Praktijkopleider
  • Trainer Taal en Interactievaardigheden
  • Trainer Interactief voorlezen 
  • (Gespecialiseerd) (VVE)Pedagogisch Medewerker

Kwalificaties o.a ;

-Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4
-Sociaal Pedagogisch medewerker 3
-VVE (bevoegd voor alle VVE programma`s)
-Taal-eis 3F
-Baby-eis
-Pedagogisch Coach/Beleidsmedewerker
-Praktijkopleider Kinderopvang
-Specialist leesbevordering
-Trainer Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang
-Trainer interactief voorlezen in de Kinderopvang
-EHBO

Gastouderbureaudiensten


Ervaren als (ex)houder van gastouderopvang, houder van mijn gastouderbureau 2015-2018 en initiatiefneemster van de eerste Branchevereniging voor Gastouders, ben ik als bemiddelingsmedewerker en/of pedagogisch coach, inzetbaar voor de bemiddeling en begeleiding van vraag en gastouders.

Barbamama als zelfstandig dienstverlener

Je huurt mij in als bedrijf in welke volledig voldoet aan de eisen van het zelfstandig ondernemerschap, zonder tussenkomst van derden en daarmee vrij van bemiddelingskosten, een relatiebeding, omrekenfactor, sociale premies en loonheffingen etc.

Barbamama is als eenmanszaak sinds 2006 ingeschreven in de Kamer van Koophandel, Inmiddels 17 jaar zelfstandig ondernemer voor de Belastingdienst.

Tarief

Kinderopvangdiensten 2023

Vanaf € 40 p/u exclusief 21 % BTW
Reis en parkeerkosten in overleg.