Onderwijsdiensten


Zelfstandig en als CRKBO geregistreerd docent verleen ik sinds 2009 onderwijsdiensten voor  onderwijsinstellingen/opleidingen binnen het opleidingsgebied van het Pedagogisch Werk 3/4, Zorg & Welzijn en gastouderscholing/MBO 2.

Mijn uitgebreide vakinhoudelijke kennis op het gebied van pedagogisch werk en het overbrengen van kennis en het beoordelen van opdrachten, competenties en vaardigheden, leveren mij passie en plezier op.

Naast diverse examinatoren/assessorentrainingen welke ik heb gevolgd, heb ik kennis van de opzet en werkwijze van diverse exameninstrumenten. Hierbij valt te denken aan het beoordelen van de portfolio, een Criterium Gericht Interview, een werkplekbezoek en afrondende examengesprekken voor (gespecialiseerd) pedagogisch medewerkers en gastouders.

 

Een greep uit mijn ervaring in werkzaamheden;

  • Assessor, diverse trajecten o.a. EVC
  • Examinator
  • Docent
  • Praktijkopleider
  • BPV begeleider
  • Beoordelaar vrijstellingsverzoeken.

Ik ben als docent onder mijn bedrijfsnaam Barbamama sinds 2011 ingeschreven in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs), In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Met de inschrijving vervalt de BTW plicht en zijn de kosten voor een onderwijsinstelling voordeliger.