Corona

Het ziet er naar uit dat we langere tijd te maken zullen hebben met de gevolgen van het uitgebroken coronavirus. Werken in de kinderopvang betekent werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Een vak waarin het welzijn van jonge kinderen bovenaan de prioriteitenlijst staat. Het is ook een vak dat in deze tijd alleen op een goede manier uitgevoerd kan worden wanneer we afspraken met elkaar maken en deze opvolgen. Deze afspraken heeft Thuis bij Barbamama omschreven in haar Protocol Corona.


Dit betreft een dynamisch protocol. De overheid heeft maatregelen getroffen om het coronavirus te bestrijden. Wanneer er iets verandert in die maatregelen, zal het misschien nodig zijn dit protocol aan te vullen of bij te stellen. 

Update 12-1-21
De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs zijn tot en met 7 februari dicht. Er wordt voor het basisonderwijs en de kinderopvang onderzocht of zij mogelijk eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari. Er is noodopvang voor bepaalde groepen kinderen op de kinderopvang en op school. 

Update 16-12-20
De gastouderopvang mag van 16 december 2020 t/m 17 januari 2021 wel open blijven, maar er
geldt een dringend verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een
cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Het onderscheid
wat momenteel gemaakt wordt is het gevolg van het inzicht dat de gastouderopvang kleinschalig
en flexibel is, in tegenstelling tot de kinderdagverblijven en de BSO-opvang.

 

Noodopvang/kosten
Er bestaat voor ouders die werken in een cruciaal beroep de mogelijkheid, na overleg en met instemming van Thuis bij Barbamama, extra (nood)opvang af te nemen. Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt ook voor gastouderopvang, tot de maximum uurprijs. Dit geldt ook voor ouders in cruciale beroepen.

Meer informatie? Volg de linkjes hieronder: