ZZP Pedagogisch medewerker

Een vast, ervaren gezicht in je flexpool als ZZP pedagogisch
medewerker in de kinderopvang, dat mag en kan!

Kinderopvangorganisaties die een tekort aan pedagogisch medewerkers hebben, kunnen een beroep op mij doen.
Ziek, piek en uniek!

Barbamama als zelfstandig ondernemer

Je huurt mij in als bedrijf in welke volledig voldoet aan de eisen van het zelfstandig ondernemerschap, zonder tussenkomst van derden en daarmee vrij van bemiddelingskosten, een relatiebeding, omrekenfactor, sociale premies en loonheffingen etc.

Barbamama is als eenmanszaak sinds 2006 ingeschreven in de Kamer van Koophandel, waarmee ik o.a. diensten lever aan de Kinderopvang. Inmiddels 16 jaar zelfstandig ondernemer voor de Belastingdienst.

 

 

Kwalificaties Wet Kinderopvang o.a ;

-Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4
-Sociaal Pedagogisch medewerker 3
-VVE - Taaleis 3F
-Pedagogisch Coach
-Pedagogisch Beleidsmedewerker
-Praktijkopleider Kinderopvang
-Trainer Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang

Lees meer in mijn CV.

Wettelijke eisen ondernemerschap-Wet Kinderopvang

Vooraf maken we afspraken en leggen deze vast in een modelovereenkomst van opdracht conform de eisen van de Belastingdienst en conform de richtlijnen van de Wet DBA..

Uiteraard draag ik zorg voor een verzoek tot koppeling in het Personenregister Kinderopvang. 

Als zelfstandig ondernemer zorg ik tevens voor mijn bedrijfsverzekeringen, BTW aangifte, het hebben van meerdere opdrachtgevers, het urencriterium etc. 

Simpel, doeltreffend en zakelijk niet meer dan dat is nodig!

Neem vrijblijvend contact op: info@barbamama.net

 

Consultancy

Heb je een vraagstuk; over de Wet Kinderopvang ? Zoek naar handvaten voor bijvoorbeeld de toetsing van studenten binnen het werkveld kinderopvang ? Een pedagogisch vraagstuk ? of wil je als gastouder op weg naar zelfstandigheid?
Starten in de kinderopvang, als gastouder of een eigen gastouderbureau?  ZZP er in de kinderopvang?

Ik beschik over diverse documenten, zoals observaties van de pedagogische kwaliteit, formulieren, beleidsplannen, coachingstools, overeenkomst van opdracht voor de ZZP er, zowel voor gastouderopvang, kinderopvang en het beroepsonderwijs gericht op pedagogisch werk.

Benieuwd naar jouw verhaal, help ik je graag op weg,  van A tot Z!