Openingstijden
Bij Thuis bij Barbamama Gastouderopvang Moordrecht, wordt er gedurende 46/47 weken per kalenderjaar kinderopvang geboden. 

Op de nationaal erkende feestdagen is Thuis bij Barbamama gesloten. Voor de vakanties volg ik het schoolvakantierooster van de regio Midden Nederland.

Tarieven 2021
Bij Thuis bij Barbamama reserveren vraagouders een plekje voor een dag (10 uur). Het bruto dagtarief is € 80 per kind, exclusief gastouderbureaukosten ( vanaf € 27,50 per maand, per gezin).

Overeenkomst van Opdracht / factuur

Bij het opstellen van de overeenkomst van opdracht/factuur tussen vraagouder en Thuis bij Barbamama, gaan we uit van het aantal opvangweken x uren per kalenderjaar minus de vakanties van Thuis bij Barbamama. Voor een heel kalenderjaar ligt de basis op 46 of 47 weken opvang.

Indien later in het jaar wordt gestart met de kinderopvang, berekenen we het aantal opvangweken x het aantal opvang uren tot einde van het jaar of einde van de overeenkomst van opdracht.

Door het totaal aantal opvanguren te delen door de aantal maanden, verkrijgen we 1 vast factuurbedrag, welke maandelijks vooraf aan je in rekening wordt gebracht.

Bij (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst/ extra uren en/of minder uren wordt de afname in kaart gebracht en ontvang je een (eind)afrekening voor eventuele te veel of te weinig betaalde opvanguren.