Corona

Het ziet er naar uit dat we langere tijd te maken zullen hebben met de gevolgen van het uitgebroken coronavirus. Werken in de kinderopvang betekent werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Een vak waarin het welzijn van jonge kinderen bovenaan de prioriteitenlijst staat. Het is ook een vak dat in deze tijd alleen op een goede manier uitgevoerd kan worden wanneer we afspraken met elkaar maken en deze opvolgen. 
Update 15-4-21
Nieuwe beslisboom

Update 5-2-21
Het kabinet heeft het advies van het OMT opgevolgd en daarmee mogen vanaf maandag 8 februari de basisscholen en de kinderopvang weer open. Het Protocol Kinderopvang is vernieuwd en geeft weer welke richtlijnen we als sector volgen vanaf 8 februari 2021.

Update 12-1-21
De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs zijn tot en met 7 februari dicht. Er is noodopvang voor bepaalde groepen kinderen op de kinderopvang en op school. 

Update 16-12-20
De gastouderopvang mag van 16 december 2020 t/m 17 januari 2021 wel open blijven, maar er
geldt een dringend verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een
cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. 

 

Beslisboom Kind 0 Jaar T M Groep 8 B Oin K AJN RIVM 150421
PDF – 305,7 KB 326 downloads