Als gastouder draag ik bij aan de veilige basis waar vanuit het kind kan opgroeien tot een zelfstandig en evenwichtig mens met respect voor zichzelf en anderen.

Kinderen die een veilige relatie opgebouwd hebben, ontwikkelen meer zelfvertrouwen en voelen dat ze de moeite waard zijn. Ze kunnen rekenen op mijn steun. Vanuit deze veilige hechting kunnen kinderen zich hechten aan anderen en leren ze ook de ander te vertrouwen. Kinderen die veilig zijn gehecht kunnen later meestal op een positieve manier omgaan met leeftijdgenoten en zijn in staat om hechte vriendschappen op te bouwen.

Duidelijk en consequent handelen zijn kernbegrippen om het kind een veilig en vertrouwd gevoel te bieden. Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en daarom is het bieden van ritme en regelmaat een belangrijke voorwaarde voor een vertrouwde en geborgen sfeer.