Openingstijden
Bij Thuis bij Barbamama Gastouderopvang Moordrecht, wordt er gedurende 46 of 47 weken per kalenderjaar kinderopvang geboden. Op de nationaal erkende feestdagen is Thuis bij Barbamama gesloten. Voor de vakanties volg ik het schoolvakantierooster van de regio Midden Nederland. Ouders ontvangen bij plaatsing het vakantie-overzicht.

Tarieven 2021
Thuis bij Barbamama biedt kinderopvang aan voor een vast dagtarief gebaseerd op 10 uur opvang per dag. Het dagtarief is € 80,- incl voeding/verzorgingsartikelen.

Overeenkomst van Opdracht / factuur

Bij het opstellen van de overeenkomst gaan we uit van het aantal opvangweken vanaf de startdatum x het aantal opvanguren per kalenderjaar, minus de vakanties van Thuis bij Barbamama. Voor een heel kalenderjaar 2021 ligt de basis op 46/47 weken opvang.

Door het totaal aantal opvanguren te delen door de aantal maanden, verkrijgen we 1 vast gemiddeld aantal uren opvang + factuurbedrag, welke maandelijks vooraf aan je in rekening wordt gebracht.

Bij (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst/ extra uren en/of minder uren wordt de afname in kaart gebracht en ontvang je een (tussentijdse)(eind)afrekening voor eventuele te veel of te weinig betaalde opvanguren.