Taal en Interactie in de Kinderopvang

Door de interacties van en naar kinderen toe wordt in hoge mate de kwaliteit bepaald van ervaringen die kinderen opdoen. Op deze manier kan ik verantwoorde kinderopvang en de pedagogische basisdoelen waarborgen.

Er zijn 6 interactie vaardigheden deze zijn weer onderverdeeld in 3 basisvaardigheden en 3 educatieve interactie vaardigheden..

Basisvaardigheden

Sensitieve responsiviteit.

Ik ben gevoelig voor alle signalen die het kind afgeeft, door goed te kijken naar het kind en proberen te begrijpen wat het bedoeld. Ik reageer op de juiste manier op deze signalen.
Door o.a. gevoelens en emoties te benoemen en te verwoorden wat een kind ervaart en mee maakt. Ik heb begrip voor het kind en de situatie waar het in verkeerd en ondersteun het kind hier op de juiste manier in.

Respect voor autonomie van het kind.

Ik zie alle kinderen in de groep als individuen en respecteer het kind volledig.
Ik geef ruimte aan de kinderen en stimuleer dat de kinderen op hun eigen manier iets doen. Uiteindelijk is niemand het zelfde. Het kind mag zijn wie het is.

Structuren en grenzen stellen.

Ik kan de kinderen op een goede manier duidelijk maken wat ik van de kinderen in de groep verwacht.

Er zijn regels op een groep en ik zorg er voor dat ze leren hoe ze hier mee om moeten gaan en zal het kind hierbij ondersteunen.