Pedagogische kwaliteit

De pedagogische kwaliteit in de praktijk maak ik zichtbaar door een kwaliteitsboom in te vullen. De pedagogische boom is eigenlijk een verkort pedagogisch werkplan.
Centraal staat het pedagogisch beleid- de stam van de boom.
De wortels van deze boom  vertalen de 4 basisdoelen:

 

  • Het gevoel van emotionele veiligheid
  • Ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • Ontwikkelen van de sociale competenties.
  • Gelegenheid bieden om normen en waarden eigen te maken.

De takken van deze boom geven ieder 1 vorm van pedagogische inzet weer op gebied van:

 

  • Pedagogisch medewerker-kind interactie
  • Groep
  • Speel-leeromgeving
  • Activiteiten

De bladeren geven concreet aan wat er gedaan wordt, de acties.
 
Op deze wijze kunnen ouders, het gastouderbureau en de GGD inspectie zien wat Thuis bij Barbamama doet en waarom. Daarnaast is het invullen en bijhouden van de kwaliteitsboom voor mezelf een mooie methode om zichtbaar te krijgen waar de sterke punten zitten maar ook waar ik nog meer in kan groeien. 
De ingevulde kwaliteitsboom ligt Thuis bij Barbamama voor je klaar, vraag er gerust naar.