Voorkom schijnzelfstandigheid als zzp'er met een modelovereenkomst (van opdracht)

Gepubliceerd op 24 oktober 2022 om 07:02

In de overeenkomst van opdracht  beschrijf je duidelijk welke dienstverlening je voor de klant gaat verrichten. Het is dus belangrijk hierover vooraf afspraken te maken. Dus voor uitvoering van de opdracht.


Stelt de opdrachtgever ( of bemiddelingsplatform of intermediair) het contract op voor je op dan doet hij dat vanuit zijn optiek en belang. Je hebt recht op inzage in de inhoud voordat je start met de opdracht. Stel jij als freelancer het contract op, dan doe je dat vanuit jouw optiek. Het kan dus gebeuren dat jullie het niet met elkaar eens zijn.

Staat er iets in het contract van de opdrachtgever waar jij niet achterstaat? Bespreek het en ga in onderhandeling. Je kunt beter voordat je de handtekening zet de afspraken duidelijk afstemmen en met een goed gevoel aan de opdracht starten, dan achteraf een discussie hebben.

Bovendien  geldt voor de Belastingdienst:

Hoe zelfstandig is je onderneming? Bepaal je zelf welke werkzaamheden je uitvoert en hoe je bedrijf eruit ziet? Als dit niet het geval is en anderen beslissingen maken over jouw bedrijf en werkzaamheden dan ontbreekt zelfstandigheid en word je mogelijk door de Belastingdienst niet gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Wat een overeenkomst van opdracht (OVO) precies inhoudt, staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek.
Artikel BW 7:400 stelt dat de OVO een overeenkomst is waarbij twee partijen afspreken dat de ene partij (de opdrachtnemer) tegen betaling een opdracht uitvoert voor de andere partij (de opdrachtgever).

Een modelovereenkomst is een door de Belastingdienst goedgekeurd document. Hierin staan afspraken die de werkrelatie tussen een ZZP' er en opdrachtgever verduidelijken. Als u werkt volgens een modelovereenkomst, bent u niet in loondienst. U bent dan een zelfstandige die een opdracht uitvoert.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/modelovereenkomsten/

Zelf een Overeenkomst van opdracht maken

Het kan natuurlijk zo zijn dat er geen enkele modelovereenkomst is die past bij jouw specifieke situatie. In dat geval kun je ook zelf een OVO maken. Heel moeilijk is dat niet.

Neem gewoon een van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst als voorbeeld, haal eruit wat overbodig is en voeg toe wat je mist. Scherp waar nodig nog wat formuleringen aan, totdat ze overeenkomen met je wensen en die van je opdrachtnemer en klaar is Kees.

De geel gemarkeerde onderdelen in de modelovereenkomsten van de Belastingdienst zijn van belang voor het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. Neem deze altijd ongewijzigd over.

Wat dient er minimaal in een opdrachtovereenkomst te staan

  • Naam van de partijen
  • Omschrijving werkzaamheden
  • Verplichtingen en zorg opdrachtgever
  • Vergoeding en btw percentage
  • Vergoeding gemaakte onkosten, voor wie zijn deze?
  • Betaaltermijn
  • Zelfstandigheid opdrachtnemer
  • Vrijwaring opdrachtgever en opdrachtnemer
  • Aansprakelijkheid en verzekering

 

Heb jij als ZZP er in de kinderopvang een voorbeeld nodig conform de ALGEMENE MODELOVEREENKOMST | GEEN WERKGEVERSGEZAG. Opgesteld door de Belastingdienst nr. 90821.25537.1.0 | 01-06-2021,
Mail me!

Let op!

Is de goedkeuring van de modelovereenkomst verlopen op het moment dat u de overeenkomst sluit? Dan geeft de overeenkomst geen zekerheid meer over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Verloopt de geldigheidsdatum nadat u de overeenkomst hebt gesloten, dan geeft de overeenkomst nog wel zekerheid.

Aan deze informatie kunnen geen aansprakelijkheden of rechten worden ontleend.

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.