Studiebegeleiding & Assessments

Zelfstandig en als CRKBO geregistreerd docent (2011) verleen ik sinds 2009 onderwijsdiensten voor onderwijsinstellingen/opleidingen binnen het opleidingsgebied van het Pedagogisch Werk 3/4, Onderwijsassistent, Zorg & Welzijn en gastouderscholing/MBO 2.

Mijn uitgebreide vakinhoudelijke kennis op het gebied van pedagogisch werk en het overbrengen van kennis en het beoordelen van opdrachten, competenties en vaardigheden, leveren mij passie en plezier op.

Naast diverse examinatoren/assessorentrainingen welke ik heb gevolgd, heb ik kennis van de opzet en werkwijze van diverse exameninstrumenten.
Hierbij valt te denken aan het beoordelen van de portfolio, een Criterium Gericht Interview, een werkplekbezoek en afrondende examengesprekken voor (gespecialiseerd) pedagogisch medewerkers, gastouders, deelnemers van EVC trajecten en zij-instromers in de kinderopvang.