Marianne Riksen-Walraven

Marianne Riksen-Walraven heeft een waardevolle visie op de 4 pedagogische basisdoelen en de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers. Ook benadrukt ze het belang van een veilige gehechtheid. Niet alleen met de ouders, maar zeker ook met pedagogisch medewerkers. Een vast gezicht en continuïteit is erg belangrijk. Als gastouder binnen de kleinschalige groep kan ik mij zo goed en volledig mogelijk richten op de kinderen en de groep.

Emmi Pikler

Een kind dat de kans krijgt zelfstandig en in zijn eigen tempo te leren en onderzoeken, leert volgens Emmi Pikler beter zitten, staan, spreken en denken dan een kind dat geforceerd of geholpen wordt in zijn ontwikkeling. Hiervoor is het heel belangrijk dat je vrije bewegingsruimte biedt. Bij de dagelijkse verzorging – eten, wassen, verschonen en aankleden – pas ik het tempo aan aan dat van de kinderen. Ik benut deze een-op-een momenten.

 

Maria Montessori

Maria Montessori gaat ervan uit dat kinderen een natuurlijke drang hebben om op onderzoek uit te gaan. Ze willen zelfstandig worden en zoveel mogelijk alles zelf doen: ‘Help mij het zelf te doen’ is de kern van haar visie. Bij Thuis bij Barbamama staat zoveel mogelijk materiaal op ooghoogte van het kind, zodat het zelf een keuze kan maken en zonder de hulp van mij op ontdekking kan gaan.