Plekjes vrij op maandag, dinsdag en donderdag!

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO)

Barbamama is in het bezit van een geldig EHBO certificaat, welke gericht is op kinderen.
Op de opvanglocatie is een EHBO doos aanwezig welke regelmatig wordt gecontroleerd.

Verklaring Omtrent Gedrag( VOG)
De kinderopvang moet een gezonde en vooral veilige omgeving zijn voor opgroeiende kinderen. Daarom is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor werk in de kinderopvang wettelijk verplicht, evenals de huidgenoten vanaf 18 jaar. Barbamama en partner zijn in bezit van een geldig VOG.

Personenregister Kinderopvang ( PRK)
Iedereen die op een plek werkt waar kinderen worden opgevangen, moet ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang. Dit geldt ook voor mensen die vaak tijdens de openingstijden op de kinderopvanglocatie zijn, of daar wonen. Justis screent iedereen die in het personenregister staat doorlopend. Barbamama en partner staan ingeschreven in het PRK.

Achterwacht
Sinds 2010 is elke gastouder verplicht om bij de opvang van 4 of meer kinderen een achterwacht te regelen voor calamiteiten met de kinderen. Een achterwacht kan men zien als een soort 'reserve’’ die de zorg voor de kinderen tijdelijk kan overnemen in geval van nood. De achterwacht moet in de buurt van Thuis bij Barbamama zijn om binnen 15 minuten aanwezig te kunnen zijn. 

Bij Thuis bij Barbamama is er 1 achterwacht beschikbaar welke binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.

 

Ongevallenregistratie
Het is onvermijdelijk dat kinderen zich soms bezeren. Thuis bij Barbamama is verplicht de ongevallen  te registeren. De ongevallenregistratie moet inzichtelijk zijn voor de GGD-inspecteur.

Veiligheidsmaatregelen

  • Het hele huis is voorzien van veiligheidstoepassingen als traphekjes, stopcontactbeveiliging, kastbeveiliging, deursluiters, rookmelders en een koolmonoxide-meter.
  • Er zijn geen losse snoeren of draden.
  • Radiatoren zijn afgeschermd of worden niet heet gestookt

Aanwezigheid van een:

  • Branddeken.
  • Een vluchtplan.

Meldcode kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag
Bij een vermoeden van kindermishandeling moeten kinderopvangorganisaties en hun medewerkers verplicht starten met de meldcode, het zogenaamde "Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang". Kortweg meldcode kindermishandeling kinderopvang. Het protocol bestaat uit 3 routes voor 3 verschillende situaties:

-als er vermoeden is van huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie;
-bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict (mishandeling of misbruik) door een medewerker;
-bij een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.