Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO)

Barbamama is in het bezit van een geldig EHBO certificaat, welke gericht is op kinderen.

Verklaring Omtrent Gedrag( VOG)
De kinderopvang moet een gezonde en vooral veilige omgeving zijn voor opgroeiende kinderen. Daarom is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor werk in de kinderopvang wettelijk verplicht, evenals de huidgenoten vanaf 18 jaar. Barbamama en partner zijn in bezit van een geldig VOG.

Personenregister Kinderopvang ( PRK)
Iedereen die op een plek werkt waar kinderen worden opgevangen, moet ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang. Dit geldt ook voor mensen die vaak tijdens de openingstijden op de kinderopvanglocatie zijn, of daar wonen. Barbamama en partner staan ingeschreven in het PRK.

Achterwacht
Sinds 2010 is elke gastouder verplicht om bij de opvang van 4 of meer kinderen een achterwacht te regelen voor calamiteiten met de kinderen. Een achterwacht kan men zien als een soort 'reserve’’ die de zorg voor de kinderen tijdelijk kan overnemen in geval van nood.  Bij Thuis bij Barbamama is er 1 achterwacht beschikbaar welke binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.

Ongevallenregistratie
Thuis bij Barbamama is verplicht de ongevallen  te registeren. De ongevallenregistratie moet inzichtelijk zijn voor de GGD-inspecteur.

Meldcode kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag
Bij een vermoeden van kindermishandeling moeten kinderopvangorganisaties en hun medewerkers verplicht starten met de meldcode, het zogenaamde "Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang". 

Gastouderbureau/GGD

Het gastouderbureau en de GGD zorgen voor controles en om te beoordelen in hoeverre aan de vastgestelde kwaliteitseisen Wet Kinderopvang, wordt voldaan.