Pedagogische Beleid
De Wet Kinderopvang stelt als eis dat de gastouder werkt volgens het Pedagogisch Beleidsplan van het gastouderbureau. Het Pedagogisch Beleid is een visie van het gastouderbureau welke in ieder geval gebaseerd is op 4 pedagogische basisdoelen vanuit de Wet Kinderopvang

Het Pedagogisch Beleid van het gastouderbureau en het Pedagogisch Werkplan van Thuis bij Barbamama, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden